spot_img
spot_imgspot_img
15.7 C
İstanbul
Pazartesi, 20 Mayıs 2024

THK Üniversitesi’ne öğretim görevlileri alınacak

Seçtiklerimiz

İŞTE THK ÜNİVERSİTESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:
 
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR
 
İLAN TARİHİ                                    : 24 Temmuz 2013
SON BAŞVURU TARİHİ                  : 07 Ağustos 2013
 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
 
Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 3. Fıkrasında  belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
 
PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-    Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-    Özgeçmiş
3-    Yayın listesi
3-   2 adet vesikalık fotoğraf
4-   Nüfus cüzdanı örneği
5-   Doçentlik Belgesi
6-   Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
7-   Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD
 
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-    Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-    Özgeçmiş
3-    Yayın listesi
4-   2 adet vesikalık fotoğraf
5-   Nüfus cüzdanı örneği
6-   Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )
7-   Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
8-   Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise( varsa)  atama yazısı)
9-   Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
 
NOTLAR

1-   Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
2-   Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3-   Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.
 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Müdürlüğü
Türkkuşu Kampüsü
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA
Tel: 444 84 58  Faks: (312) 342 84 60
 
 
FAKÜLTE  BÖLÜM  UNVAN  ADET  Açıklama

İşletme Fakültesi  İşletme Bölümü  Prof. Dr.  1  

Yüksek lisans ya da doktorasını yurt dışında yapmış, yurt dışında İngilizce ders verme tecrübesi olan, hizmet pazarlaması, marka değeri, franchising, satış gücü konularında akademik yayınları olmalıdır. 

İşletme Fakültesi  İşletme Bölümü  Yrd. Doç.  1  Tıp Fakültesinden mezun, Tıbbı Biyokimya alanında doktora yapmış ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında tecrübe sahibi olmalıdır.

İşletme Fakültesi  İşletme Bölümü  Yrd. Doç.  1  Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Matematik alanında yapmış, çok boyutlu operatörlerin yaklaşım özellikleri konusunda lisansüstü çalışmalar yapmış, sivil havacılık alanında en az 10 yıl tecrübeye sahip olmalıdır.

İşletme Fakültesi  Havacılık İşletmeciliği Bölümü  Yrd. Doç.  1  Lisans derecesini Matematik alanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış, istatistiksel öngörü modelleri, yöneylem araştırması, simülasyon, tedarik zincirleri, envanter kontrol politikalarının analizi ve dizaynı ve hava trafiği benzetim modelleri konularında çalışmaları bulunan ve en az 5 yıl özel sektör tecrübesine sahip olmalıdır.
 
İşletme Fakültesi  Havacılık İşletmeciliği Bölümü  Yrd. Doç.  1  Lisans derecesini Endüstri  Mühendisliği alanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini iktisat alanında tamamlamış, mühendislik ekonomisi, işletme finansmanı, üretim yönetimi, finansal muhasebe, finansal analiz, maliyet analizi, yönetim ekonomisi ve makroekonomik analiz konularında çalışmaları bulunmalıdır.
 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  Uzay Mühendisliği Bölümü  Yrd. Doç.  1 Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun, Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve fizik alanında doktora derecesine sahip, akışkanlar mekaniği alanında araştırmaları bulunan, kütleçekim teorileri konusunda uluslararası dergilerde yayınları olmalıdır.

Mühendislik Fakültesi  Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü  Yrd. Doç.  1  Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip, teorik optimizasyon (en iyileme) konusunda çalışmaları bulunan, en az 8 yıllık eğitim öğretim kurumlarında ders verme tecrübesi olmalıdır.

Mühendislik Fakültesi  Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü  Yrd. Doç.  1  Üniversitelerin Elektrik – Elektronik bölümünden lisans mezunu, katmanlı ağlar kullanılan kablosuz haberleşme konusunda doktora derecesine sahip, uçak haberleşmesi konusunda en az 3 yıl Ar – Ge tecrübesi olmalıdır.

Hava Ulaştırma Fakültesi  Pilotaj Bölümü  Yrd. Doç.  1  Üniversitelerin Fizik Mühendisliği bölümünden mezun, lazer ve lazer spektroskopisi teknikleri ve uygulamaları hakkında araştırmalar yapmış ve bu konuda SCI indeksinde yayınları olmalıdır.

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika