spot_img
spot_imgspot_img
24.7 C
İstanbul
Pazartesi, 22 Temmuz 2024

Mahkeme, THK’yı yöneten AKP’li Kayyum’a dur dedi

Seçtiklerimiz

Mahkeme, Türk Hava Kurumu’nun 15 ilde 44 gayrimenkulünü satmaya kalkan AKP’li kayyuma dur dedi.

Bizzat atadığı kayyumun satış talebini reddeden mahkemenin kararında, “Satışlar ülke gündemine geldi, gazeteler yazdı ama mahkemeden özel izin alınmadı” ifadeleri dikkat çekti.

AKP’li eski bakan Cenap Aşçı’nın başkanlık ettiği kayyum heyetine bizzat Türk Hava Kurumu’nu yönetme yetkisi veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, aynı heyetin kurumun mallarını satma talebine izin vermedi.

Antalya, İzmir, Bodrum, Köyceğiz gibi Türkiye’nin en güzel köşelerindeki, THK’ya ait 44 gayrimenkulü satışa çıkaran THK’yı durduran Mahkeme 27 Temmuz 2021 tarihli kararında bu satışlar için özel izin alınmadığı çarpıcı ifadelerle kaydedildi.

“HABERLERE KONU OLDU”

Mahkememizce kayyum atama kararı verildikten sonra talepler doğrultusunda gayrimenkul ve menkul alıp satmaya izin verilmişse de ülke gündeminde yer alan haberlerde konunun gündeme geldiği görülmüştür.

Haberlerde, Kayyumlar, THK’nin mülklerini satışa çıkardı” başlığıyla kayyum yönetimindeki Türk Hava Kurumu, 15 kentteki toplam 44 taşınmazı satışa çıkardı” denildiği görülmüştür.

“MAHKEMEDEN ÖZEL İZİN ALINMADI”

Gelinen aşamada her ne kadar gayrimenkul ve menkullere satış izni verilmişse de kayyum heyetinin vesayet makamı olarak mahkememizi satış yapılacak menkul ya da gayrimenkullere ilişkin bilgilendirme yapmadığı, mahkemeden özel olarak izin alınmadığı görülmüştür.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

Türk Hava Kurumu’na ait defterlerin kayyumlarca sunulup sunulmadığının bilinemediği,
UYAP sistemi üzerinden kuruma ait aktif pasif tablonun görünemediği,
Kayyum atanan kuruma ait malvarlığının türü-adeti-rayiç değerleri-resmi kayıtları-borçlarının türü, cinsi ve adedi bilinemediğinden, denetlenemediğinden
bu haliyle satış yetkisi istenen dilekçede gerçek ihtiyaç saptanamadığından ve denetlenemediğindendolayı,
nerelerin hangi borca istinaden satılacağının belli olmadığı kaldı ki alanında uzman bilirkişi heyeti raporu oluru ile denetimi yapılıp ve usule uygun defter denetiminden sonra anck satış kararı verilebileceği açıktır.

Dosyanın külliyatlı ve Bölge Adliye Mahkemesi’nde olması, kayyum heyetinin de bu yöndeki talebinin ve satış gerekçesinin somut delilleriyle birlikte dosyada yer almaması, evveliyatının üstemir yetkili hakimce bilinip işin taktirinin yapılması gerektiği anlaşıldığından,

UYAP üzerinden yapılan araştırma sonucunda ve yukarıda sayılan sepelreden ötürü 16.07.2021 tarihli talep dilekçesinin bu aşamada reddine,

Mahkememizce tesis edilen 13.07.2021 tarihli ek karar ile kayyımlar lehine tanınan, “gayrimenkul ve menkul alıp satmaya izin ve yetki verilmesine” ilişkin kararın tedbiren durdurulmasına dair kararın devamına, satışa izin talebinin reddine,

13.072021 tarihinde mahkemece tsis edilen kararın devamına karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

“SATIŞ İZİN TALEBİNİN REDDİNE”

Karar metninde şöyle denildi:

Mahkememizce tesis edilen 13.07.2021 tarihli ek karar ile kayyımlar lehine tanınan, “… Kurum, vakıf, üniversite ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmaya…… izin ve yetki verilmesine” ilişkin kararın tedbiren durdurulmasına dair kararın devamına, satışa izin talebinin reddine karar verildi.

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika