spot_img
spot_imgspot_img
27.2 C
İstanbul
Salı, 25 Haziran 2024

Heliport İşletimine Yeni Yasalar

Seçtiklerimiz

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uluslar arası standartları esas alarak hazırladığı yeni “Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Helikopterlerin iniş kalkış ve yer hareketlerini tamamen veya kısmen yapabilmelerine elverişli alanlar olan sivil “heliport”ların, yapımı ve işletimi ile ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi.

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Uluslar arası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince kurulan Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara göre hazırladığı yeni “Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre heliportlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişiler tarafından yapılıp işletilebilecek. Yapım izni ve işletme ruhsatı süreye ve yükümlülüklere bağlanabilecek.

 

Milli güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığının tehlikeye girebileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı durumunda izin verilmeyecek; verilen iznin kapsamı dışında bir kullanım durumunda işletme ruhsatı iptal edilebilecek. Türk Sivil Havacılık Kanunu gereğince, helikopterler Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış heliportlara ya da diğer havaalanlarına iniş ve kalkış yapacaklar.

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce ruhsatlandırılmış heliportlar ve havaalanları dışındaki yerlere Sivil Hava Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği kapsamındaki haller ile doğal afetlerde kurtarma ve tahliye hizmetleri dışında iniş kalkış yapılabilmesi için taahhütname ile Genel Müdürlük’ten izin alınması zorunlu olacak. Türk Sivil Havacılık Kanunu maddesi gereğince, taahhütname kapsamında olan iniş ve kalkışlar, üçüncü şahıslara zarar vermeyecek şekilde her türlü emniyet ve güvenlik önleminin alınması bakımından yalnızca kaptan pilotun yetki ve sorumluluğunda olacak. Heliportların çevresinde inşa edilecek yapıların yasada belirtilen özelliklere uygun olarak yapılabilcek.

 

Heliportlardan kalkış yapan helikopterlerin havaalanlarındaki pist, apron ve taksiyolu gibi güvenlik kontrollü sahalara iniş yapmaları durumunda, havaalanı işletmecisi tarafından ulusal ve uluslar arası mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerinin alınması ve Genel Müdürlükçe bu konuda oluşturulan tüm düzenlemelere uyulması zorunlu olacak. Zorunlu haller dışında, iniş kalkışların hava alanlarının kara tarafında bulunan heliportlara yapılması gerekiyor. Genel Müdürlükçe verilecek izin belgeleri, onay belgeleri ve ruhsatlar ile temditlere ait ücretler ve temdit süreleri Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilgili hizmet tarifesiyle belirlenecek. Heliport işletme ruhsatlarına ilişkin ücretlerin belirlenmesinde, heliportun ticari faaliyetler, kamu yararı ve özel amaçlar gibi kullanım ve işletim amaçları dikkate alınacak. Heliport işletmecisinin, heliportta hizmet veren kişilerin gerekli eğitimlerini almalarını sağlaması zorunlu olacak.

 

Bu eğitimlerin neler olduğu Genel Müdürlük tarafından alt düzenlemeler ile belirlenecek. Büyük heliport; içinde helikopterlerin bakım, yakıt ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, uzun süreli park etmelerine, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan heliportlar, “Büyük heliport” olarak tanımlanıyor. Küçük heliport (Heliped)ise helikopterleri kullanan pilotların aletsiz ve görerek uçuş kuralları (VFR) dahilinde iniş ve kalkış yapabildikleri, basit teknik yapılar dışında önemli üst yapı tesisleri bulunmayanlara deniyor.

 

Deniz, göl gibi su üzerindeki yapılar üzerine yerleştirilmiş yüzen veya sabit heliportlar ise “Helidek” olarak adlandırılıyor. Halen işletilmekte olan heliportlar için yapım izni alınması zorunlu gerekmeyecek. Ancak, heliport işletmecilerinin halen işletmekte oldukları heliportlar için daha önceden Bakanlık veya Genel Müdürlükten 1 Temmuz 1988’de Resmî Gazete’de yayımlanan Heliport Yönetmeliği kapsamında izin almış olsalar dahi, bu Yönetmeliğin yayımından sonra en geç 1 yıl içinde yeni Yönetmelikte istenen tüm koşulları sağlamaları ve Genel Müdürlüğe başvurarak işletme ruhsatı almaları gerekiyor.

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika