spot_img
spot_imgspot_img
17.7 C
İstanbul
Salı, 21 Mayıs 2024

Hava-İş,THY Yönetimini uyardı..!!

Seçtiklerimiz

Değerli Basın ve Kamuoyumuza

THY A.O’da Yönetimsel Hataların Ceremesi, Çalışanlara Çıkarılamaz!

THY A.O havayolu işletmesinde 2003 yılından bu yana “aşırı hızlı büyüme ve şirketin parçalanması” politikalarını birlikte yürüten yönetim anlayışı, İNSAN unsurunu hiçe sayan dar görüşlü bir yaklaşımı benimsemiş, şirketin en önemli varlığı olan deneyimli, eğitimli, vasıflı, havacılık kültürünü özümsemiş insan kaynaklarını heba eden yanlışı ısrarla sürdürmektedir.

Bir yandan sırtını siyasi iktidara dayamış, öte yandan binde 8’lik hülle hisse farkı sonucu  “sözde özelleştirme” ile kamu denetiminden kurtulmuş bu tarz bir yönetim anlayışı, 3kişilik icra komitesinin “ben bilirim ben yaparım” mantığına bağlanmıştır.

Şirketin parçalanması sürecinde özellikle Yer Hizmetlerinin TGS’ye devri sürecinde kendi çıkardıkları Empati adlı dergide verdikleri “çalışanlar zarar görmeyecek” sözlerini bir gecede unutarak, TİS’in amir hükmünü hiçe saymaları ve suçsuz insanları işsiz bırakmaları bu hakkaniyetsiz ve İNSANI hiçe sayan tutumlarını açıkça ortaya koymuştur.

Dün THY işçilerinin tecrübeleri ile yarı sayı ile yaptığı işleri, bugün daha yüksek maliyetle, kölelik koşullarında çalıştırdıkları TGS işçilerine yaptırmakla şirket ne sağlamıştır? Bir havayolunun en önemli operasyon bileşenlerinden olan ve milyonlarca dolar kıymetinde olan B Tipi Yer Hizmeti ruhsatını bile TGS devri nedeniyle iptal ettiklerini söylüyorlar. Bu nasıl bir mantıksızlıktır…

Biliyorlar ki bu ruhsat iptal edilmese ilgili SHGM hükümleri gereği birçok havalimanında çeşitli mesleklerden bulundurulması gereken işçileri işten çıkaramayacaklardı. Ancak bu anlayış sırf işyerinin ve işçilerin tasfiyesi için bu denli mantık dışı, şirketi zarara uğratan kararlar almaktan çekinmemektedir.

Hiçbir objektif hakkaniyet kuralına dayanmayan, genel matbu yazılarla yıllarca bu şirkete hizmette bulunmuş çalışanlardan savunmalar istenerek gözdağı verilmektedir.

Bu anlayış sendikal haklara ve tüzelliğimize de sürekli saldırılarını sürdürmektedir. 2 dönemdir toplu iş sözleşme yetkimize hukuksal itirazlar yaratılmakta aileleri ile birlikte 50000’ne yakın insan mağdur edilmekte, diğer yandan sendikanın yetkisiz kaldığı bir ara süre oluşturulmakta her türlü ihlal ve saldırı bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu davranış en hafifinden Medeni Kanunun temel iyi niyet hükümlerine bile aykırıdır.

Özellikle işyeri Müdürleri çalışanlar ve sendikal kurullarda görev alan işçileri taciz ederek, kendi sübjektif olumsuz görüşlerini, gerçekmişçesine Genel Müdürlüğe iletmekte bazı çalışanları ön yargı ile suçlu ilan etmektedir.

Şirketin 2011 ilk çeyrek verilerinin olumsuz sonuçlarının yarattığı bir panik ile sadece maliyetlere yönelik önlemlere yönelmek ilk olarak personeli hedef almak haksızlıktır. THY A.O işçilerinin verimliliği aynı ölçekteki diğer hiçbir havayolunda bulunmamaktadır.

2011 ilk çeyrekte finansal dengelerin bozulması, uluslararası rekabetin hafife alınması, pazardaki diğer aktörlerin saldırgan bir rekabetçi tutuma yönelmeyeceklerini sanan yanlış bakış,  motivasyon ve şirket aidiyeti bu dar görüşlü politikalar ile zorla kaybettirilmiş insan kaynakları zaafı THY A.O’nı orta vadede önemli bir darboğaza sokacaktır. Dünyada hiçbir havayolu kurumsal anlamda bu denli kişilere bağlı keyfi bir yönetim anlayışı ile yönetilmemektedir.

THY A.O Yönetimini uyarıyoruz;

Çalışanları tedirginlik ve korku içinde, mutsuz bir çalışma hayatı ile yüz yüze getirmek şirkete zarar vermek demektir.

Ceza ve korkuya dayalı hakkaniyetsiz uygulamalar uçuş emniyetinin en önemli unsuru olan İNSAN unsurunu kurallar yerine kuralsızlığa iter ve şirkete giderilmesi imkânsız hasarlar verir, bu uygulamaları sonlandırın.

Sendikal haklara ve sendika tüzel kişiliklerine yönelik baskılar, başta İLO’nun sendikal haklar sözleşmeleri olmak üzere AB uyum süreci taahhütlerine ve temel sendikal özgürlüklere aykırıdır. Bu ihlaller yarın size uluslar arası alanda yüzünüze vurulacaktır.

Önümüzdeki 3-4 ay içinde başlayacak toplu iş sözleşmesi öncesi personele ve sendikal haklara yönelik oluşturulacak hakkaniyet ve adaletten uzak uygulamalar iş barışının temelden bozulması anlamına gelecektir ve uçuş emniyeti ve şirketin geleceği ile ilgili yaşanacak sorunlardan sendikamız ve çalışanlar sorumlu olmayacaktır.

Tüm kamuoyumuz ve uçak yolcularını bilgilendirir, THY A.O’da yaşanan bu sorunlar konusunda duyarlı olunmasını dileriz.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika