spot_img
spot_imgspot_img
31.8 C
İstanbul
Pazartesi, 15 Temmuz 2024

Yeşil Havaalanı Projesi’ Başvurularına İlişkin Düzenleme…

Seçtiklerimiz

Bilindiği üzere, 25/06/2009 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.02.01-3311-803/9416 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile Genel Müdürlüğümüz tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için başlatılan "Yeşil Havaalanı Projesi"nin şartları, projenin geliştirilmesi ve daha iyi şartlarda uygulanabilmesi amacıyla 15/12/2010 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.01.07-3311-3698/16031 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile değiştirilmişti.

"Yeşil Havaalanı Projesi"nin başlatıldığı günden itibaren birçok kuruluş tarafından talep görmesinin, Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmalarının başarıya ulaştığının bir göstergesi olduğu düşünülmekle beraber; proje kapsamında yapılan başvurularda sıklıkla karşılaşılabilen hataların önlenebilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce başvurular ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz 2012 Yılı Hizmet Tarifesi’nde de belirtildiği üzere, Genel Müdürlüğümüze yapılacak başvuruların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne sahip şirketler tarafından:

– Genel Müdürlüğümüzce proje kapsamında yayımlanmış ve müteakip süreçte yayımlanabilecek formlar kullanılarak, başvuru dosyasının ve mahallindeki uygulamaların incelenmesi,

– Başvuru dosyasında ve mahallindeki uygulamalarda eksiklik tespit edilmemesi durumunda, belirtilen formların, mahallindeki uygulamaları gösteren resim ve benzeri belgelerin ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

suretiyle yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, başvurular sırasında Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gereken belgelerin ve başvuru dosyasının, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanmış formlar hariç olmak üzere, sayısal ortamda (CD, DVD ve benzeri materyal içerisinde, imzalı belgelerin taranması suretiyle) Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin kolaylık sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze gönderilen söz konusu formlarda, başvuru dosyasında veya mahallinde yapılabilecek incelemeler neticesinde Yeşil Havaalanı Projesi kapsamında eksiklik ve/veya hatalı uygulama yapıldığının tespit edilmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne sahip şirket tarafından proje kapsamında yapılacak yeni başvurular 6 (altı) ay süreyle kabul edilmeyecektir.

Diğer taraftan, 20/02/2012 tarihi itibariyle, 15/12/2010 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.01.07-3311-3698/16031 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile şartları değiştirilmiş olan Yeşil Havaalanı Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmış olan havacılık işletmelerinin başvuru dosyaları Genel Müdürlüğümüzce incelenecektir.

Başvuru dosyalarında eksikliklerin ve/veya hataların tespit edilmesi durumunda söz konusu eksiklikler ve/veya hatalar ilgili havacılık işletmesine bildirilecek olup; söz konusu eksiklikler ve/veya hataların giderilmesini müteakip ilgili havacılık işletmesince Genel Müdürlüğümüze gönderilecek belgeler 1 (bir) defaya mahsus incelenecektir.

Genel Müdürlüğümüze gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, tekrar eksikliklerin ve/veya hataların tespit edilmesi durumunda söz konusu eksiklikler ve/veya hatalar ilgili havacılık işletmesine bildirilecek olup; ilgili havacılık işletmesince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne sahip şirketler aracılığıyla, yukarıda belirtilen şekilde Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunulabilecektir.

"Yeşil Havaalanı Projesi" kapsamında yapılacak başvurularda 20/02/2012 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.01.07-YH0-337/2124 sayılı yazımız ile tüm havaalanı işletmecilerine ve havaalanı işletmecileri aracılığıyla havaalanlarında faaliyet gösteren havacılık işletmelerine de bildirilen yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika