spot_img
spot_imgspot_img
17.7 C
İstanbul
Salı, 21 Mayıs 2024

Plajlara deniz uçakları inebilecek

Seçtiklerimiz

Yeni yönetmeliğe göre; Türkiye’ye yapılacak seferlerde, deniz uçağının hudut giriş çıkış işlemleri, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen hudut kapılarından yapılacak. Deniz uçakları, halka açık yüzme alanlarından, asgari beş yüz metre açığa iniş yapacak. Pilotların amatör denizci belgesine sahip olmasını zorunlu kılan düzenlemeye göre deniz uçakları, hava trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde uçuş yapamayacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bu günkü sayısında yayınlandı.

Yönetmelik, denizden yapılacak uçuşları yeniden düzenlendi. Yeni yönetmeliğe göre, deniz uçakları ile faaliyet gösterecek işletmelerin; işletme ruhsatı alması ve faaliyetleri sırasında sivil havacılık mevzuatındaki asgari şartları sağlaması zorunluluğu kılındı. Düzenlemede, deniz uçaklarını kullanacak pilotlarla ilgili kriterler belirlendi. Pilotların artık lisans almalarının yanında yetkili müdürlükçe de verilen amatör denizci belgesini alması gerekecek.

HUDUT KAPILARINI BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

Yönetmeliğe göre, Türkiye’den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye yapılacak seferlerde, deniz uçağının hudut giriş çıkış işlemleri, Bakanlar Kurulu’nca tayin olunan hudut kapılarından yapılacak. Deniz uçakları, su üzerindeki operasyonları sırasında, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kurallarına uyacak. Deniz uçağı suya indiği andan itibaren, ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarına tabi tutulacak. Deniz uçakları tarafından deniz ve iç sular üzerindeki kontrolsüz iniş kalkış alanlarına yapılacak olan operasyonlar kaptan pilotun sorumluluğunda olacak.

ASGARİ BEŞ YÜZ METRE AÇIĞA İNİLECEK

Deniz uçuklarının nereye ineceği de düzenlendi. Buna göre, deniz uçakları halka açık yüzme alanlarından, asgari beş yüz metre açığa iniş yapacak. İniş yapılmadan önce uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamak üzere planlanan iniş yeri üzerinde deniz ve iç su trafiğini tespit etmek amacıyla keşif yapılacak. Bu keşif, en az bir meydan turu şeklinde gerçekleştirilecek.

KRİTİK KURUMLARDAN ONAY ALINACAK

Düzenlemede, işletmelerin gerekli izinleri alacakları yerler de belirlendi. Buna göre, bir su alanının devamlı bir üs olarak kullanılmasına yönelik genel müdürlüğe yapılan deniz uçağı işleticilerinin talepleri; Genelkurmay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, DHMİ Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a tabi idareler ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak koordinasyon sonucunda değerlendirilecek. Müsaade verilen sahalarda söz konusu kurumları ilgilendiren herhangi bir değişiklik olması halinde genel müdürlüğe bilgi verilecek. Genel müdürlük bu bilgi üzerine gerekli koordinasyon işlemlerini tekrar başlatacak.

HAVA TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU YERLER KULLANILMAYACAK

İşletmelerce, başvurulacak deniz alanını belirten koordinatlar Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nca yayımlanan o bölgenin deniz haritasında belirlenecek ve bu koordinatlar haritanın WGS-84 Datum bilgisiyle birlikte verilecek. Tahsis edilen su alanları, sadece başvuru yapan deniz uçağı işletmecisine tahsis edilmemiş olup, diğer işletmeler genel müdürlükten gerekli uçuş iznini almaları şartıyla bu su alanlarını kullanabilecek. İniş ve kalkış için İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Türkiye genelindeki tüm trafik ayrım düzenleri, demirleme yerleri ve deniz trafiğinin yoğun olduğu deniz alanları kullanılamayacak.

DEVAMLI ÜS BÖLGELERİNDE PROTOKOL YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Devamlı bir üs amacıyla kullanılacak su alanının işleticisi ile varsa kontrol sahasında hizmet veren ATC ünitesi arasında hava trafik düzenlemeleri ve karşılıklı sorumluluklara yönelik bir protokol yapılarak genel müdürlüğe gönderilecek ve uçuşlar bu protokol esasları dâhilinde icra edilecek. Devamlı bir üs olarak kullanılmayı gerektirmeyen iniş ve kalkış yerlerinde herhangi bir protokol yapılmasına gerek olmayacak. Yapılacak olan bu tür iniş ve kalkışlar kaptan pilotun sorumluluğunda Türkiye AIP’sinde yer alan kural ve esaslar çerçevesinde yapılacak. İlgili kurum ve kuruluşlarca uygun mütalaa edilerek genel müdürlüğe gönderilen iniş veya kalkış alanları genel müdürlük İnternet sayfasında yayımlanacak.

İZİNLER YETKİLİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yönetmelik kapsamında yer alan hava araçlarının, suya iniş ve kalkışları için izinlerin nasıl alınacağı da belirlendi. Düzenlemeyle, uçuş yapmak isteyenler ve işletmeler, yetkili genel müdürlükten izin almaları gerekecek. İlk defa uçuş yapılacak iniş veya kalkış alanı ile ilgili izin için, genel müdürlük internet sayfasında yayımlanan uçuş izin talep formu eksiksiz doldurularak uçuştan en az 30 iş günü önce genel müdürlüğe gönderilecek. Genel müdürlük, iniş veya kalkış alanlarına ilişkin bir kez ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine ederek uygun bulunması halinde, uçuş iznini yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yayımlayacak. Yönetmelikle düzenlenen hükümlere uymayan işletmelere ve işletmecilere kanunda belirtilen cezai ve idari yaptırımlar uygulanacak. 

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika