spot_img
spot_imgspot_img
27.6 C
İstanbul
Pazartesi, 24 Haziran 2024

KÜRŞAT ATILGAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Seçtiklerimiz

12 Eylül 2015 THK Olağan Genel Kurul Kongresi öncesi Air News Times Genel Yayın Yönetmenimiz Talip KIŞLAKÇI herkesçe merak edilen soruları, THK Başkan Adayları Kürşat ATILGAN ve M.Zafer ÇAĞLAR ‘a 23 Ağustos 2015 tarihinde elektronik ortamda iletmişti. Ve  Air News Times’ın Açık Çağrısına Cevap Geldi.

Bütün ısrarlarımıza rağmen herkesçe beklenen sorulara THK Başkan Adayı M.Zafer ÇAĞLAR  açıklama yapmayacağını söyledi ve yanıt vermedi.

Merakla beklenen o sorulara sadece THK Başkan Adayı Kürşat ATILGAN’dan açıklama geldi ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine her soruya verdiği samimi cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İşte Detaylar..

1-THK Genel Başkanı seçildiğinizde yani 14 Eylül sabahı ilk işiniz ne olacak? THK Başkanı seçildiğinizde gündeme bomba gibi düşen maaş artırımı konusunda aylık 24 Milyarlık maaşınızdan feragat edip, tekrar 8 Milyarlık maaşa dönmeyi düşünüyor musunuz?

Bir yılı aşkın bir süre  THK ile ilgili çalışma ve gözlem yapmaktayız.  Kurumun içinde bulunduğu  ve geçen Aralık’taki olağanüstü seçimden sonra daha da derinleşen girdabın farkındayım. Seçimlere kısa bir süre kala başkanın istifa etmesi kurumumuzda olağanüstü bir moral bozukluğuna sebebiyet vermiş, kamuoyu nezdinde bayrağın yere düştüğü algısı oluşturarak çok ciddi zafiyet görüntüsü yaratmıştır.14 Eylül Sabahı bu algının pozitife dönüşmesi için hazırladığımız plan doğrultusunda  Kurum içinde gerekli düzenlemeleri derhal yapacak ve basın yayın yoluyla gelişmelerden kamuoyunu haberdar edeceğiz. 

THK gibi dev bir çınarı yönetmeye talip olanların, yüksek  maaş beklentisi gibi bir dertleri olmaması gerekir. 1 Katrilyona yaklaşan borcunu ödeyebilecek faaliyetleri sürdürme yetkinliğinde bir başkan arayışı olması gerekir Kurum’un.  Bendeniz böyle bir sorumluluğa talibim.

2-THK uzun bir süredir yolsuzluklarla anılır bir kurum haline gelmiş durumda, yani kurumun durumu içler acısı. THK Genel Başkanı seçildiğinizde yolsuzluk iddialarına karşı nasıl bir önlem almayı ve kurumun istikbali açısından neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler değişmeli, neler yapılmalı?

Amacımız şeffaf ve denetlenebilir bir THK’dur. Evvela mevcudumuzu kayıt altına alacak ve gerekli her türlü iç ve dış denetimi yapıp yaptıracağız.  Bunun için vakıf tarafında bir iç denetim teşkilatı kurarken THK tarafında tetikçi olarak kullanılan teftiş kurulu başkanlığını revize ederek öğretici ve hataları sonradan bulup yazan değil olmadan önleyecek, rehberlik özelliği yüksek bir teftiş kurulu oluşturacağız.  Uygulamaya koyacağımız basın ve kamu kuruluşları destekli bir senelik programla oluşmuş bulunan negatif algıyı  ortadan kaldıracağız.  Nihayetinde karmaşık olmayan, kolay takip edilebilir ve denetlenebilir bir yapıyı, çağın bütün teknik imkanlarından istifade ederek kuracağız. Cumhuriyetimiz kadar kadim olan Türk Hava Kurumu’muzu tekrar kuruluşundaki halis gayeye  taşıyacağız. 

Kamuoyuna yansımış ve yargı aşamasında olan iddialar şahsi kusurlardan kaynaklanmaktadır. Yargıdan çıkacak sonuca göre Kurum olarak iç mekanizmamızı devreye sokacak ve sorumlulara hak ettikleri cezayı ayrıca vereceğiz.

3-Kurum borç batağında denildi, yani THK’nun 800 Milyon Liralık bir borcu olduğu iddia edildi. THK Genel Başkanı seçildiğinizde kurumun sırtını kamburlaştıran bu olumsuz tablodan kurumu nasıl kurtaracaksınız. Bunun için ne tür projeleriniz mevcut?

Denetim Kurulu raporlarından Kurumun 800 Milyona yaklaşan bir borç içinde olduğu anlaşılmaktadır. Kamu oyu nezdinde oluşan algıdan ötürü bu borcun döndürülmesi çok çetin bir hal almıştır. Biz THK Havacılık Vakfı bünyesindeki şirketlerde Geçen seçimden bu yana Bu borca  karşılık  varlıklarımız  fazlasıyla mevcuttur. İş başına geldiğimizde alacaklı taraflar ile mutabakat yaparak mevcut borcu döndürmemiz ve Kurumumuza zarar vermeden ödememiz mümkündür. Bunu yapabilmek için tüm Kurum nezdinde çok ciddi bir revizyona gidecek, gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemleri ihtiva eden plânımızı hayata geçireceğiz. Planlamamıza doğrultusunda THK’nin borçları 2 yıl içinde bir tehdit olmaktan çıkacaktır. Öncelikle THK ve THK Vakfı bünyesinde yeni teşkilat yapısı ve maaş standartlarının belirlenmesi çalışmamız tamamlanmak üzere. Yüksek gelir getirici üç projemiz şimdiden proje ekiplerimiz tarafından hazırlanmış durumdadır. Bunları kongre günü delegelerimiz ve kamu oyuna açıklayacağım.

4-Kurumun ikiye bölündüğü iddiaları var. Bir tarafta THK Genel Başkanlık, diğer tarafta ise THK Vakfı olarak herkesçe lanse edilmekte. THK Genel Başkanı seçildiğinizde kurum içinde ki bu çift başlılığa nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Sizce bu ciddi bir sorun mudur?

Bilindiği üzere THK Başkanı THK Vakfı’nı kayyuma devretme girişiminde bulunduğundan dolayı Vakfın Başkanlığına davet edildim. THK’yi  istifa ederek seçime bir ay kala başsız bırakan bir anlayışın bu şartlarda Vakfımıza vereceği zararı tahayyül dahi edemiyoruz. 

THK  Vakfı ve THK asla iki başlı olmamalıdır. Bugünkü haliyle Vakfımız  zorunluluklar neticesi uçuruma düşmekten kurtarılmış ve muhafaza altına alınmış bir durumdadır. Sahipleri aynı olan THK ve THK Vakfı bölünmez bir bütün olarak 14 Eylül sabahından itibaren mevcudiyetlerini birlikte sürdüreceklerdir. En önemli şirketlerimiz ve üniversitemizin bünyesinde bulunduğu THK Vakfının sön dönemde olduğu gibi gelecekte tasallutlardan kurtarılması için gerekli hukuki önlemler alınacaktır. Bu önlemlere vakıf senedinin eski haline getirilmesi de dahildir.

5-THK Başkanlarının her dönemde birçok şube kapattığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Ve sadece seçimden seçime hatırlanmak istenmeyen şube başkanları hali hazırda askıya alındıkları projelerine de önem verilmesi ve hayata geçirilmesini istemektedir. THK Genel Başkanı seçildiğinizde şube kapatmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca şubeler için hali hazırda ne tür projeleriniz bulunmaktadır?

Mevcut şekliyle şube kapatma hakikaten THK’na yakışmayan ve izahı imkansız bir uygulamadır. Eleştirenleri sindirmek için yapılan bu çirkin uygulama ancak kabile devletlerinde rastlanan yakışıksız bir icraattır. Göreve geldiğimiz gün bu konudaki düzenlemeleri derhal ele alacak ve bu durumun tekrarlanmaması için önlemleri alacağız. Şube Başkanlarının başka bir adayı desteklemek ve yapılan icraatlar kafasına yatmıyorsa nezaket çerçevesinde muhalefet etmesi en doğal hakkıdır. Seçim bitince herkes THK’nun başarısı için el birliğiyle çalışmaya devam eder. Muhalefet eden şube başkanı avına çıkmak acizlik göstergesidir.

Hukuka sirayet etmiş bir suiistimal  söz konusu olmadıkça bizim dönemimizde hiçbir şube kapatılmayacaktır. Evvelden genel başkana muhalefet ettiği gerekçesiyle kapatılan şubeler de yeniden açılacaktır.

Her ay THK ve THK Vakfı ile THK Üniversitesindeki gelişmeleri açıklayan bir bülten tüm şubelere gönderilerek Şube Başkanlarının tüm gelişmelerden haberdar olması ve bu kapsamda da kendi görüşlerini genel merkezin istifadesine sunmalarını sağlayacağız.

Genel Merkezimizde Şubelerimizin  tüm ihtiyaçları ile ilgilenecek bir koordinasyon birimi için planlama yaptık. İş başına gelir gelmez düğmeye basacağız. Ankara’yı ziyaret edecek olan şube başkanlarımızın bu birime  bilgi iletmeleri halinde  şehre gelişinden itibaren karşılanması, konaklaması, devlet dairelerindeki işlemlerinin takibi, şehir içi ulaşımı gibi bütün ihtiyaçları bu merkez tarafından koordine edilecektir.

Şube Başkanlarımızın kendi bölgelerinde tanıtım çalışmaları kapsamında yemekli toplantılar düzenleyebilmesini, tanıtım için kullanılması gereken promosyon malzemelerinin ellerinde hazır bulunmasını sağlayacağız.

Şubelerimize şube gelirlerinden daha yüksek pay bırakarak tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin artırılmasını sağlayacağız.

Şubeler tarafından önerilen projelerin hayata geçirilmesi için özel bir proje değerlendirme ve yönetim birimi oluşturacağız. Başvurusu yapılan tüm projelerin fizibilitelerinin ve uygulama olanaklarının koordinasyonunu sağlayacağız. Şube Başkanlarını da aylık bültenler içinde ilerleme raporu göndereceğiz.

Şubelerimizin bulunduğu bölgelerindeki etkinliklerde THK’nun aktif  katılımını sağlayacağız. Etkinliklerin havacılık şenliğine dönüşmesini temin edeceğiz.

Bir istişare kurulu oluşturarak her yıl geniş katılımlı bir kurulda THK ve THK Havacılık Vakfının yıllık faaliyet raporunu sunacağız. Şube Başkanlarını önceden bilgilendirecek ve bir sonraki yıl planlamalarımız ile ilgili istişarelerde bulunacağız.

Şubeler THK’nun  temel taşıdır. Şubelerle iletişimin çok iyi olmasını, şubelerin genel merkezden ve faaliyetlerinden haberdar ve memnun olmasını birinci önceliğimiz olarak belirleyeceğiz. Mutlu olan Şube Başkanlarımız da bölgelerindeki faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştireceklerdir.

6- 12 Eylül ‘de THK Olağan Genel Kurulunda Neden sizi seçmeliler? Sizi farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Ve son sözünüz nedir?

THK büyük bir buhrandan geçmektedir. Kamu yararına bir dernek olan Kurumumuzun uzun süre kamuda görev almış bir yöneticiye olan ihtiyacı aşikardır. Zorluklarımızı ancak  Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere devlet kurumlarımız ile gireceğimiz iyi ilişkilerle sonlandırabiliriz.  33 yıllık TSK tecrübemden sonra TBMM’de görev almış olmam, kamu ve siyaset kurumları ile oldukça sağlıklı ilişkiler geliştirmemi sağlamıştır.  Bunun yanı sıra emekli olduktan sonra yönetimine dahil olduğum firmadaki görevim nedeni ile özel sektör ve ticaret konusunda da yeterli deneyime sahibim. Kurumun içinde bulunduğu zorlukları çok iyi biliyorum. Şube başkanlarının hissiyatlarını ve neye ihtiyaç duyduklarını kendilerini tek tek ziyaret ederek gördüm ve öğrendim. Bu bilinçle çözüme talibim.

- Corendon -spot_img

Son Dakika