spot_img
spot_imgspot_img
26.2 C
İstanbul
Cumartesi, 13 Temmuz 2024

İHA ve Uçak tasarlayarak üniversiteyi bitirecekler

Seçtiklerimiz

TUSAŞ, lisans öğrenimi gören son sınıf öğrencileri için akademik danışmanlar rehberliğinde, şirket uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı "Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi"ni uygulamaya koyuyor.
 
Bu çalışmalarla TUSAŞ’ın stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
 
Projelerle TUSAŞ’ta yürütülen çalışmalar kapsamında tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesine yönelik hedefleme yapılmasına, şirkette uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem ve süreçlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlanması bekleniyor.
 
"Solar 1 İHA" isimli bitirme projesi kapsamında, güneş hücreli panellerin veya bunların şarj ettiği bataryaların sağladığı enerjiyle beslenen, tek elektrik motor itkili, sabit kanatlı, elden atılabilen bir İHA’nın kavramsal tasarımı, üretimi ve uçuş testleri gerçekleştirilecek.
 
"Solar 2 İHA Projesi"nde güneş hücreli panellerden veya bunların şarj ettiği bataryalardan sağladığı enerjiyle sistemi beslenen, çift elektrik motor itkili, sabit kanatlı, elden atılabilen bir İHA’nın kavramsal tasarımı, üretimi ve uçuş testleri yapılacak.
 
"Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi Projesi" kapsamında hava aracı elektrik güç üretim ve dağıtım sistemi sayısal modelinin oluşturulması ve farklı elektrik yükü profillerinde benzetimler gerçekleştirilerek sonuçların karşılaştırılması hedefleniyor.
 
"VLA (Very Light Aircraft/Çok Hafif Uçak) Kategorisinde Tümüyle Elektrikli Bir Uçağın Kavramsal Tasarımının Gerçekleştirilmesi Projesi"nde tümüyle elektrikli VLA kategorisindeki bir uçağın ana ve alt sistemlerinin performans parametrelerinin belirlenerek kavramsal tasarımının ve belirli akış analizlerinin yapılması amaçlanıyor.
 
"Otomatik Fiber Serme Tezgahları İçin Baskı Makarası Geliştirilmesi Projesi"nde bu tezgahlarda kullanılan kompozit malzemenin serimini sağlayan yüksek dayanımlı ve form alabilen makaraların uygun malzeme ve teknik detaylarla tasarlanarak yerli imalatının geliştirilmesi ve üretim onaylarının alınması bekleniyor.
 
İHTİYAÇLARA UYGUN OTOPİLOT TASARIMI
 
"Hava Araçlarının Ağırlık, Atalet ve Dinamik Karakterisliklerinin Modal Analiz ve Test Yöntemleri ile Belirlenmesi Projesi"nde hava aracı ya da benzeri yapıların ağırlık, atalet gibi dinamik özelliklerinin belirlenmesi için test metotlarının geliştirilmesi ve elde edilen sonuçlarla analiz yöntemlerinin karşılaştırılması öngörülüyor.
 
"Empirik ve Yarı Empirik Yöntemlerle Çeşitli Uçak Tipleri İçin Sürükleme Hesaplaması Projesi"nde değişik uçak türleri ve hız rejimleri için komponent bazında ve hızlı şekilde sürükleme katsayıları hesaplanacak. Kazanılacak yetkinlik sayesinde, özellikle projelerin başlangıç aşamasındaki performans hesaplarında gereken sürükleme hesabı ihtiyacının hızlı ve etkin yapılabilmesi hedefleniyor.
 
"Sabit Kanatlı Bir Uçak İçin Çok Değişkenli Otopilot Algoritmaları Tasarımı ve Analizi Projesi"nde otopilot algoritma tasarım yöntemlerinin incelenmesinin ardından, belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik modları içeren tasarım yapılması bekleniyor. Aynı zamanda başarım kriterlerinin sağlandığının analizlerle gösterilmesi gerekiyor.
 
PASİF RADAR TEKNOLOJİSİNE DE ÇALIŞILACAK
 
"Sıcak Şekillendirmeye Uygun Kalıp Malzemesi Seçimi Projesi"nde 500-700 derece operasyon sıcaklıklarında çalışacak ve maruz kalacağı mekanik etkilere dayanabilecek takım malzemelerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
 
"Amazon S3 Object Disk Bağlama Projesi"nde paylaşımlı alanlardaki dosyaların güvenli saklama, izinlerin otomatik verilmesi ve yedekten dönülmesi problemlerinin çözülerek, TUSAŞ açısından siber güvenlik kazanımları hedefleniyor.
 
"Pasif Radar Teknolojisi Projesi"nde konumu bilinen radyo, televizyon, GSM gibi RF yayın yapan istasyonların yaydıkları işaretlerden faydalanarak hedef tespit edilmesi ve düşük görünürlüklü hava araçlarının bu teknoloji karşısındaki zayıflıklarının belirlenmesi öngörülüyor.
 
"Üretimde Çizelgeleme Problemleri Projesi"nde spesifik özellikli atölye tipi çizelgeleme probleminin formal ve matematiksel tanımı yapılmaya çalışılacak ve bazı çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi üzerinde durulacak.
 

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika