spot_img
spot_imgspot_img
16.8 C
İstanbul
Cuma, 24 Mayıs 2024

Hava trafik kontrolörü aranıyor

Seçtiklerimiz

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gun ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarın ca belirtilen unvana KPSS (B) grubu ‘?KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda 1 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Özel Şartlar;

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER:

Hava Trafik Kontrolörü 1 Yüksekokulların Hava Trafik Kontrolörlüğü Bölümü Lisans mezunu olmak ve Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisansına sahip olmak.

Genel Şartlar;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sureyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, asker lıkle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hızme tını yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hukum lerı saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapma sına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edılenler,hızmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler hükmüne uygun olması gerekmektedir.

h) ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı gunu iz leyen 15 gun içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı -Yunusemre Kampusu Eskişehir adresine şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgesi eksik olan veya suresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurularkabul edilmeyecektir. (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlarhakkında yasal ışlemyapılacak.atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir)

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1 – 2012 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan turu dikkate alınacaktır. 2- 2012 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenerek kontenjan sayısı kadar asıl ile yedek adayların isimlen başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz ınternet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

istenilen Belgeler: 1- Başvuru formu.(Üniversitemiz ınternet sayfasında DUYURULAR bölümünde bulunmaktadır)

2- Özgeçmiş

3- Hava Trafik Kontrolör Lisansı örneği.

4- 2 adet resim

5-2012 yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi
 

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika