spot_img
spot_imgspot_img
24.7 C
İstanbul
Pazartesi, 22 Temmuz 2024

Gümrük hizmetlerinde ‘Tek Pencere’ sistemi

Seçtiklerimiz

GENELGE

2012/6

             Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023’te, ülkemizin beş yüz milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın en büyük on ekonomisi içerisinde yer alması hedeflenmiş bulunmaktadır.

             Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde, uluslararası ticarete konu eşyanın gümrüklemeye bağlı çeşitli işlemlerden kaynaklanan maliyetlerinin en aza indirilmesi ve böylece uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir düzeye ulaşılması büyük önem taşımaktadır.

             Uluslararası ticaretin; ithalat, ihracat, transit gibi işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerinin daha aşağı seviyelere indirilebilmesi için, eşyanın ülkemize girişinden başlayan ve/veya ülkemizden çıkışına kadar söz konusu olan birtakım işlem ve süreçlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

             Bu kapsamda sayılabilecek olan; liman işlemleri, gümrük işlemleri, teknik kontroller ve belgelendirme gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerin daha rekabetçi bir düzeye çekilebilmesi, söz konusu süreçlerde görevli olan kurum ve kuruluşların belirli bir strateji kapsamında ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ile mümkündür.

             Bu çerçevede, yukarıda belirtilen işlem ve süreçlere bağlı olarak gümrüklerde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim sistemi tesis edecek olan “Tek Pencere” sisteminin kurulması gerekmektedir.

             “Tek Pencere” sisteminin kurulması ile birlikte; uluslararası ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi ve belgeler, söz konusu ticaretin ilgilileri ve taşıyıcılar tarafından uluslararası geçerliliği olan standart bir formatta, tek bir başvuru noktasına sunulabilecektir. Bu kapsamda gerekli onaylar, elektronik ortamda yine aynı başvuru noktasına iletilebilecek, eşyanın kontrollerinin de koordinasyon ve işbirliği içerisinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca aynı yer ve zamanda yapılması sağlanmış olacaktır.

             Öte yandan, 450/2008 sayılı AB Konsey Tüzüğü ile kabul edilen Modernize Gümrük Kodunda yer alan “Tek Pencere” sistemine ilişkin hükümler, 2013’te tüm AB üyesi ülkelerde uygulamaya girecektir. “Tek Pencere” sisteminin ülkemizde de uygulamaya konulması için yapılacak çalışmaların, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmesi uygun görülmüştür.

             Bu çerçevede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca azami düzeyde katılım ve destek sağlanması, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin en üst düzeyde ortaya konulacak koordinasyon, işbirliği ve anlayışla öngörülen zaman içerisinde yerine getirilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika