AirNewsTimes Anasayfa Ödüller Künye İletişim Bilgileri

Türk Hava Yolları'nın Pilot İlanına Yoğun İlgi Var

Türk Hava Yolları'nın Pilot İlanına Yoğun İlgi Var

Türk Hava Yolları'nın(THY) kendi pilotunu yetiştirdiği Uçuş Akademisi'ne üniversite mezunlarının pilot olmak için başvuruları başladı.

» Havayolları | 11 Haziran 2019 Salı • Air News Times
Türk Hava Yolları'nın(THY) kendi pilotunu yetiştirdiği Uçuş Akademisi'ne üniversite mezunlarının pilot olmak için başvuruları dünden itibaren başladı.

29 Ağustos 2019 saat 15.00’a kadar yayında kalacak olan yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı üniversite mezunlarından yoğun ilgi görüyor. THY başvuruları kabul edilmeyecek sağlık şartlarını da detaylı açıkladı. 
 
Sağlık durumu uçuşa elverişli olan seçme süreçlerinde başarılı olan adaylar işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecek.
 
THY'NİN İŞYERİ HEKİMLERİ DE İŞE GİRİŞTE SAĞLIK KONTROLÜ YAPACAK
 
THY Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mezvuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacak.
 
Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzut gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması halinde THY işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilecek.

THY, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahip. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamıyor. 
 
THY TARAFINDAN İŞE GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEYECEK HASTALIKLAR/TANILAR
 
GÖZ HASTALIKLARI
 
Renkli görme bozukluğu:Ishihara testi tam okunmalıdır. Hata yapan adayın renkli görme bozukluğu derecesi farketmeksizin işe alımı gerçekleşmez
 
Keratokonos:Geçmişte ameliyat olanlar da dahil, tüm vakalar
 
Miyopi:Her bir göz için ayrı -5 Derecenin ve üstü
 
Astigmatizma:Her bir göz için ayrı 2 derecenin ve üstü
 
Hipermetropi:Her bir göz için ayrı +4 derecenin ve üstü
 
Diğer göz hastalıkları:Ambliyopi, anizokori, diplopi, görme alanlarında skar, katarakt, retinopati, glokom durumları lasık sonrası testlerde görme düşüklüğü vs
 
KBB HASTALIKLARI
 
İşitme kayıpları:Her bir kulak için Odyometri testinde her frekansta 30 dB ve üstü işitme kayıplarında
 
Kulak zarı ameliyatları:Tüm adaylar
 
Timpanogram:Östaki disfonksiyonu olanlar
 
Otoskleroz:Tüm adaylar
 
ENDOKRİN VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
 
Tiroid hastalıkları:İlaç kullanım durumu farketmeksizin herhangi bir tiroid hastalığının bulunması
 
Kan şekeri ile ilgili hastalıklar:Kan şekeri bozukluğu olan tüm adaylar (şeker hastalığı, insülin direnci, kan şekeri düşüklüğü) geçmişte tedavi olanlar dahil
 
Glukoz 6 fosfat Dehidragonez enzim eksikliği:Doğuştan olan enzim bozuklukları
 
BULAŞICI HASTALIKLAR
 
Bulaşıcı hastalıklar:Geçmişte geçirilmiş tedaviler dahil olmak üzere, tüm bulaşıcı hastalıklar (HIV, Sifiliz, Aktif hepatit B taşıyıcıları, aktif hepatit hastalıkları...)
 
KALP HASTALIKLARI
 
Kalp hastalıkları:Tüm kalp hastalıkları; doğuştan kalp anomalisi olanlar, ritm bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, tansiyon düşüklüğü, yüksekliği, kalp damar hastalıkları, varis vs...Geçmişte tedavi olanlar dahil
 
NÖROLOJİK HASTALIKLAR
 
Tüm nörolojik hastalıklar:Tüm nörolojik hastalıklar; Epilepsi, Multiple Skleroz, İnme vs. Geçmişte tedavi olanlar dahil
 
Tremor:Nörolojik bozukluğa bağlı esansiyel tremor da dahil tüm adaylar
 
KAS İSKELET SİSTEMİ
 
Skolyoz:Omurga Eğriliği açısı ölçümünde 20 derece ve üstü olanlar
 
Omurga hastalıkları:Bel fıtığı, boyun fıtığı ve geçirilmiş bu hastalıklarla ilgili ameliyatlar ve güncel MR sonucunda tespit edilenler
 
Kemik kırılması sonrası platin uygulaması:Geçmişte kemik kırılması gibi sebeplerle platin veya vida takılması
 
SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 
 
Tüm sindirim sistemi hastalıkları:Safra Kesesi Taşı, Doğuştan gelen hastalıklar, ösefagus varisi , Crohn hastalığı, Ülseratif Kolit , otoimmun iltihabi hastalıklar vs..
 
Ameliyatlar: Büyük ameliyatlar (mide küçültme, dalak alınması, vs..)
 
ÜREME VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
 
Böbrek taşı:Boyutu ve yeri farketmeden tüm böbrek taşları
 
Doğuştan böbrek hastalıkları:Tüm adaylar
 
GÖĞÜS HASTALIKLARI
 
Tüberküloz:Aktif veya geçirilmiş tüm vakalar
 
Pnömotoraks:Geçmişte pnömotoraks öyküsü olması
 
KAN HASTALIKLARI
 
Talasemi taşıyıcılığı:Hemogram testinde HCT'nin 32 altında HB'nin 10'un altında olması
 
KANSERLER
 
Tüm kanser tanıları:Geçmişte tedavi olan veya şu an kanser tanısı olan tüm adaylar
 
ROMATİZMAL HASTALIKLAR
 
Tüm romatizmal hastalıklar:Geçmişte tedavi olan veya şu an tanısı olan tüm adaylar
 
PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
 
Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, alkol veya madde bağımlılığı psikotik bozukluk:Geçmişte tedavi olan veya halen tedavisi devam etmekte olan tüm adaylar
 
SAĞLIK SERTİFİKASINDA KISITLAMALAR
 
GÖZLÜK KISITLAMALARI HARİÇ KISITLAMALARIN TÜMÜ (SIC, OML, TML, RXO, OAL,OOL,MCL...vs):Tüm adaylar
 
DİĞER DURUMLAR/TANILAR
 
Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,
 
Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzut gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması, durumları dikkate alınarak ayrıca değerlendirilecek ve adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek.
 
EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLMA ŞARTI VAR
 
Pilotluk için en az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması  önemseniyor.

Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak.

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı olacaklar. Diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip olacaklar. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları'nda uçacaklar.
 
BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR 
 
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
 
-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
 
-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 
-Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,
 
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
 
-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
 
-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
 
-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.
 
Yabancı Dil (İngilizce) Şartı
 
-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,
 
-TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)
 
-IELTS (Genel veya Akademik): 6 (speaking : min.6) 
 
-En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla,  Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.
 
NASIL BAŞVURU YAPILIYOR
 
Şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekiyor. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecek. Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecek. Dil belgesi bulunmayan en az lisans derecesinde mezun adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir.

Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.
 
Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri
 
-İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)
 
-DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)
 
-CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)
 
-Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü
 
-Sağık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)
 
Güncel süreç akışı; 
 
-İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır) 
 
-Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir. 
 
-DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi) 
 
 -İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır. 
 
-CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi) 
 
-DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır. 
 
-Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü
 
-CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır. 
 
-Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik) 
ETİKETLER:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karaktersiz ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Kullanıcı Adınızla Yorum Yapmak İçin Giriş Yapın.
Yorumunuzu Gönderin
Tüm Yorumları Okumak İçin tıklayın
MMU Dünya Sahnesine Böyle Çıkacak
MMU Dünya Sahnesine Böyle Çıkacak
İlk kez Paris Airshow'da sergilenecek birebir ölçülerdeki Milli Muharip Uça
Onur Air kabin görevlisi başvuruları başladı
Onur Air kabin görevlisi başvuruları başladı
Turizmdeki canlanmayla beraber filosundaki uçak sayısı 33'e çıkan ve bu yıl
Bilal Ekşi duyurdu THY yine en iyiler arasında
Bilal Ekşi duyurdu THY yine en iyiler arasında
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt dışında 54 havalimanında ge
Pegasus Havayolları 1000 kişi istihdam edecek
Pegasus Havayolları 1000 kişi istihdam edecek
Filoya katılacak yeni uçaklarla beraber bu yıl 1000 kişiye daha istihdam ya
Atlasglobal Zonguldak Uçuşlarına Başlıyor
Atlasglobal Zonguldak Uçuşlarına Başlıyor
Atlasglobal Zonguldak uçuşlarına 15 Haziran Cumartesi günü başlıyor. İstanb
SunExpress'den Konya ile Oslo'ya direkt uçuş
SunExpress'den Konya ile Oslo'ya direkt uçuş
Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bugün itibar
Qatar Airways Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
Qatar Airways Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenle
Mehmet T. Nane, IATA Yönetim Kurulu'na Seçildi
Mehmet T. Nane, IATA Yönetim Kurulu'na Seçildi
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava Taşımac
SunExpress, X-Men karakterleri ile uçuyor
SunExpress, X-Men karakterleri ile uçuyor
Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, FOX işbirliğ
Milli Savaş Uçağı Görücüye Çıkıyor
Milli Savaş Uçağı Görücüye Çıkıyor
Dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Airshow, bu yıl 15-23 Haziran tarih
Hava Kargo taşımacılığı ihracatta hızı artırdı
Hava Kargo taşımacılığı ihracatta hızı artırdı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki BTSO Lojistik A.Ş. tarafından
DHMİ açıkladı: 5 ayda 74 milyon kişi uçtu
DHMİ açıkladı: 5 ayda 74 milyon kişi uçtu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türki
İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı
İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı
THY Yönetim Kurulu (THY) ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayra
İGA'da 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama
İGA'da 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama
İstanbul Havalimanı 57 günde 10 milyon yolcuyu ağırladı. 10 milyonuncu yolc
Aycı:Hedeflere Ulaşma Yolunda Çalışmaya Devam
Aycı:Hedeflere Ulaşma Yolunda Çalışmaya Devam
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı,
  • Kara Kutu

  • Çok Okunan

  • Yorumlanan

       Selman TENGÜZ
   9 Temmuz 2018 Pazartesi
AirNews'i Delicious'ta PaylaşınAirNews'i Stumbleupon'da Paylaşın!AirNews'i Twitter'da Takip Edin!AirNews Facebook Sayfasını Ziyaret EdinAirNews RSS
Türkiye | Dünya | Havacılık | Havayolları | Havaalanları | Gündem | Uzay | Teknoloji | Turizm | Foto | Video

Bu Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.

Copyright © 2008 - 2014 airnewstimes.com

Tasarım / Yazılım: Air News Times